Back

Prevenirea degradării și amenajarea sectorului turistic al obiectivului Peștera Muierilor, în scopul conservării, protecției și dezvoltării durabile a ecosistemului și activităților de cercetare științifică, instruire ecologică, ecoturism și turism speologic specializat” propus a fi amplasat in comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judeţul Gorj, titular COMUNA BAIA DE FIER PRIN PRIMAR TURBACEANU DUMITRU

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Prevenirea degradării și amenajarea sectorului turistic al obiectivului Peștera Muierilor, în scopul conservării, protecției și dezvoltării durabile a ecosistemului și activităților de cercetare științifică, instruire ecologică, ecoturism și turism speologic specializat propus  a fi amplasat in  comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judeţul Gorj,  titular COMUNA BAIA DE FIER PRIN PRIMAR TURBACEANU DUMITRU.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.