Back

Primăria Comunei Godinești - Modernizare rețea de transport și distribuție apă, comuna Godinești, județul Gorj

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:   „Modernizare rețea de transport și distribuție apă, comuna  Godinești,  județul Gorj ”  propus  a fi amplasat în: comuna Godinești, satele Godinești, Arjoci, Cîlcești, Pîrîul de Pripor, Pîrîul de Vale, titular  Primăria Comunei Godinești.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.04.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)