Back

PUG – COMUNA FĂRCĂȘEȘTI

APM GORJ și COMUNA FARCĂȘEȘTI  anuntă dezbaterea publica  a Raportului de mediu pentru PUG – COMUNA FĂRCĂȘEȘTI , județul Gorj , ce va avea loc în data de 03.12.2020  ora 14 .

Dezbaterea publică a raportului de mediu va avea loc electronic (Raportul de mediu şi planul vor putea fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , la sediul comunei Fărcășești şi pe site-ul APM Gorj) .

In situația în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul țării, dezbaterea publică a raportului de mediu, va avea loc la  sediul Căminului Cultural La Vultur din comuna Fărcășești , sat Peșteana de Jos.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţiile privind documentele menţionate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , str. Unirii , nr. 76 sau în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , până la data de 02.12.2020 și poate participa la sedința de dezbatere publică în cazul în care condițiile o permit.