Back

Punere in siguranta a conductelor de transport gaze: Sonda 2009 Bulbuceni-Parc 3 Stejari; Parc 4 Bustuchin –Parc 1 Bustuchin; Sonda 340 Totea- Manifold Negreni; Sonda 812 Bustuchin- Parc 1 Bustuchin; Sonda 387 Totea-Manifold Negreni

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Punere in siguranta a conductelor de transport gaze: Sonda 2009 Bulbuceni-Parc 3 Stejari; Parc 4 Bustuchin –Parc 1 Bustuchin; Sonda 340 Totea- Manifold Negreni; Sonda 812 Bustuchin- Parc 1 Bustuchin; Sonda 387 Totea-Manifold Negreni propus a fi amplasate în Bustuchin, Licurici, Stejari si Capreni, judeţul Gorj,  titular OMV PETROM SA.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, in termen de 8 zile de la data publicarii.