Back

PUZ - ÎNFIINȚARE ATELIER CONFECȚII METALICE ȘI DEZMEMBRĂRI AUTO – cu amplasament în comuna Arcani

LUNGULEASA DANIEL anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZ - ÎNFIINȚARE ATELIER CONFECȚII METALICE ȘI DEZMEMBRĂRI AUTO – cu amplasament în comuna Arcani , tarlaua nr. 32 , parcelele 1 și 1/1 , județul Gorj  .  

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .

  În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare .