Back

PUZ - INTRODUCERE TEREN DIN ZONA M3 ÎN M2A ÎN SCOPUL CONSTRUIRII UNEI BAZE DE AGREMENT , RESTAURANT , AQUA PARC - cu amplasament în oraş Bumbeşti Jiu , sat Curtişoara

APM GORJ și S.C. RATIPEST PROD S.R.L.  anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZ - INTRODUCERE TEREN DIN ZONA M3 ÎN M2A ÎN SCOPUL CONSTRUIRII UNEI BAZE DE AGREMENT , RESTAURANT , AQUA PARC - cu amplasament în oraş Bumbeşti Jiu , sat Curtişoara , nr. 211 A , județul Gorj  .

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .

  În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare .