Back

PUZ – MODIFICARE PUZ EXISTENT , SUPRAFAȚĂ 1800 MP , PRIN PARCELARE ȘI CREARE CALE ACCES ȘI STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE

LUMEZANU IONUȚ CASIAN , anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZ – MODIFICARE PUZ EXISTENT , SUPRAFAȚĂ 1800 MP , PRIN PARCELARE ȘI CREARE CALE ACCES ȘI STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE   – cu amplasamnet în municipiul Tg.Jiu , strada Marin Preda , nr. 71 ,  județul Gorj  .

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .

  În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare .