Back

PUZ - PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILANUL SATULUI LELEȘTI, COMUNA LELEȘTI, ÎN SCOPUL CONSTRUIRII : LOCUINȚĂ, ANEXE, ÎMPREJMUIRE cu amplasament în comuna Lelești, satul Lelești, judeţul Gorj , titular RAUHECKER ANGELICA -LILIANA.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZ  - PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILANUL SATULUI LELEȘTI, COMUNA LELEȘTI, ÎN SCOPUL CONSTRUIRII : LOCUINȚĂ, ANEXE, ÎMPREJMUIRE  cu amplasament în comuna Lelești, satul Lelești, judeţul Gorj , titular RAUHECKER ANGELICA -LILIANA.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .

    În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare .