Back

Reabilitare, extindere și mansardare construcție C1, reabilitare parțială și extindere C2 și schimbare de destinație din casă de locuit în agropensiune” , propus a fi amplasat în: comuna Arcani, sat Cîmpofeni, nr.72, județul Gorj, titular PFA NEGUȚ CLAUDIU-CONSTANTIN

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:   „Reabilitare, extindere și mansardare construcție C1, reabilitare parțială și extindere C2 și schimbare de destinație din casă de locuit în agropensiune”   , propus  a fi amplasat în: comuna Arcani, sat Cîmpofeni, nr.72, județul Gorj,  titular PFA  NEGUȚ CLAUDIU-CONSTANTIN .

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro.

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pană la data de  23.05.2017 inclusiv.