Back

Reabilitare rețea de distribuție a gazelor naturale cu conducte și instalații de racordare MP din PE100 SDR 11, str. Victoriei (de la intersecția cu str. Unirii până la intersecția cu str. 1 Decembrie1918) str. Carpați, str. Bradului, str. Progresului (de la imobilul nr.19 până la intersecția cu str. 23 August) și str. 23 August ( de la intersecția cu str. 30 Decembrie până la intersecția cu str. Mihail Sadoveanu), localitatea Tg-Jiu, județul Gorj” propus a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Victoriei, Carpați, Bradului, Progresului, 23 August titular SC ENGIE ROMÂNIA SA prin SC PROTELCO SA și SC INSTAL SERVICE TECHNOLOGHY SRL

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Reabilitare  rețea de distribuție a gazelor naturale cu conducte și instalații de racordare MP din PE100 SDR 11, str. Victoriei (de la intersecția cu str. Unirii până la intersecția cu str. 1 Decembrie1918) str. Carpați, str. Bradului, str. Progresului (de la imobilul nr.19 până la intersecția cu str. 23 August) și str. 23 August ( de la intersecția cu str. 30 Decembrie până la intersecția cu str. Mihail Sadoveanu), localitatea Tg-Jiu, județul Gorj” propus  a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Victoriei, Carpați, Bradului, Progresului, 23 August   titular SC ENGIE ROMÂNIA SA prin SC PROTELCO SA și SC INSTAL SERVICE TECHNOLOGHY SRL

         Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 02.07.2022 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)