Back

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DC 31 VALEA POJARULUI, DV83, DC 31C BUSTUCHIN PESTE APĂ ȘI DC 29 POIANA SECIURI” propus a fi amplasat în: extravilanul și intravilanul comunei Bustuchin, satele Poiana-Seciuri, Valea Pojarului, Bustuchin și Pojaru, județul Gorj titular Comuna Bustuchin

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DC 31 VALEA POJARULUI, DV83, DC 31C BUSTUCHIN PESTE APĂ ȘI DC 29 POIANA SECIURI”  propus  a fi amplasat în:  extravilanul și intravilanul comunei Bustuchin, satele Poiana-Seciuri, Valea Pojarului, Bustuchin și Pojaru, județul Gorj    titular  Comuna Bustuchin.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.07.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)