Back

Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vîrț, oraș Rovinari, județul Gorj” propus a fi amplasat oraș Rovinari, localitatea Vîrț, judeţul Gorj, titular UAT ROVINARI REPREZENTATĂ PRIN PRIMAR FILIP ROBERT DORIN

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Reabilitare și modernizare drumuri  în localitatea Vîrț, oraș Rovinari, județul Gorj propus  a fi amplasat oraș Rovinari, localitatea Vîrț, judeţul Gorj,  titular UAT ROVINARI REPREZENTATĂ PRIN PRIMAR FILIP ROBERT DORIN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10zile de la data afişării  prezentului anunţ.