Back

Realizarea lucrărilor de consolidare/ reabilitare, recompartimentare și modernizare la imobilul existent, schimbare destinație din locuință în pensiune agroturistică, construire reabilitare împrejmuire frontală, construire stație de epurare propus a fi amplasat în: comuna Bumbești Pițic, sat Cîrligei, judeţul Gorj, titular Istratie Rodica Ioana PFA

         APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Realizarea lucrărilor de consolidare/ reabilitare, recompartimentare și modernizare la imobilul existent, schimbare destinație din locuință în pensiune agroturistică, construire reabilitare împrejmuire frontală, construire stație de epurare  propus  a fi amplasat în: comuna Bumbești Pițic, sat Cîrligei, judeţul Gorj,   titular Istratie Rodica Ioana PFA  .

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro.

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pană la data de 17.01.2018 inclusiv.