Back

S.C. DOMARCONS S.R.L - Împădurire teren

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Împădurire teren, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Dănești, judeţul Gorj,   titular S.C. DOMARCONS S.R.L.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.08.2022 ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)