Back

S.C. HIDROAVIL CONSTRUCT S.R.L. -Amenajare balastieră : cântar, cabină cântar și stațier de sortare

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Amenajare balastieră : cântar, cabină cântar și stațier de sortare, propus a fi amplasat în comuna Drăguțești, sat Cârbești, judeţul Gorj,   titular S.C. HIDROAVIL CONSTRUCT S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 19.10.2018