Back

S.C. IPECO S.A.-MODERNIZARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI , REALIZARE CUVĂ DE BETON ARMAT LA REZERVOARELE EXISTENTE

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul MODERNIZARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI ,  REALIZARE CUVĂ DE BETON ARMAT LA REZERVOARELE EXISTENTE , propus a fi amplasat  în municipiul Motru , strada Calea Severinului , nr. 10 ,  jud Gorj , titular S.C. IPECO S.A., județul Gorj .

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta  pâna la data de  31.07.2020 .

Data afișării anuntului pe site :  10.08.2020.