Back

S.C. LUCE VERDE S.R.L - PUZ - CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ , ÎMPREJMUIRE ACCES AUTO ȘI RACORD ELECTRIC PENTRU IMOBILELE CU NR. CAD. 35521 ȘI 35525

S.C. LUCE VERDE S.R.L anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZ - CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ , ÎMPREJMUIRE ACCES AUTO ȘI RACORD ELECTRIC PENTRU IMOBILELE CU NR. CAD. 35521 ȘI 35525 , cu amplasament în comuna Bărăscu , județul Gorj  .

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .

  În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare .