Back

S.C. RAIDENVAL S.R.L - CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO AUTOMATIZATĂ ȘI VULCANIZARE

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO AUTOMATIZATĂ ȘI VULCANIZARE”  propus  a fi amplasat în: comuna Mătăsari, satul Mătăsari, Jud. Gorj titular  S.C. RAIDENVAL S.R.L

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 02.01.2020 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)