Back

SC AUTOLIV ROMANIA SA PRIN FIERBINTEANU IONEL -Hală producție componente auto și organizare de șantier

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Hală producție componente auto și organizare de șantier propus  a fi amplasat in  oraș Rovinari, str. Constructorilor, nr. 18, judeţul Gorj,  titular SC AUTOLIV ROMANIA SA PRIN FIERBINTEANU IONEL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10zile de la data afişării  prezentului anunţ.