Back

Schimbare destinație din locuință în pensiune agroturistică prin extindere și mansardare, consolidare, reabilitare împrejmuire frontală, construire microstație de epurare” propus a fi amplasat în: comuna Bălești, sat Cornești, nr.22, judeţul Gorj, titular Rasoveanu Luminița Elena

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Schimbare destinație din locuință în pensiune agroturistică prin extindere și mansardare, consolidare, reabilitare împrejmuire frontală, construire microstație de epurare”  propus  a fi amplasat în: comuna Bălești, sat Cornești,  nr.22,  judeţul Gorj,   titular Rasoveanu Luminița Elena  .

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro.

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pană la data de 17.01.2018 inclusiv.