Back

Schimbare destinație imobil din punct termic în sală festivități și extindere spațiu comercial”, propus a fi amplasat în: oraș Rovinari, str. Prieteniei, nr.28, judeţul Gorj, titular SC MADOFIL STAR SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul: „Schimbare destinație imobil din punct termic în sală festivități și extindere spațiu comercial”, propus  a fi amplasat în: oraș Rovinari, str. Prieteniei, nr.28, judeţul Gorj, titular SC MADOFIL STAR SRL .

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro.

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pană la data de  19.10.2017 inclusiv.