Back

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.. - Construcția unui bloc energetic de cca.475MW pe gaz natural la S.E.Turceni

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul Construcția unui bloc energetic de cca.475MW pe gaz natural la S.E.Turceni” propus a fi amplasat în Județul Gorj,  orașul Turceni, str. Uzinei, nr.1,   titular SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A..  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de             (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)