Back

Stație de epurare apă menajeră C.I.A. Dobrița” propus a fi amplasat in comuna Runcu, sat Dobrița, judeţul Gorj, titular CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

 

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Stație de epurare apă menajeră C.I.A. Dobrița propus  a fi amplasat in  comuna Runcu, sat Dobrița, judeţul Gorj, titular CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.