Back

Agenția pentru Protecția mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul „Supraînălțare depozit de zgură și cenușă nr. 2, compartiment 5 de la cota 124,75 mdMN la cota 127,75 mdMN ” amplasat în localitatea Turceni, judeţul Gorj, titular S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S. A . – SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

Agenția pentru Protecția mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul  „Supraînălțare depozit de zgură și cenușă nr. 2, compartiment 5 de la cota 124,75 mdMN la cota 127,75 mdMN  amplasat în localitatea Turceni, judeţul Gorj, titular S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S. A . – SUCURSALA  ELECTROCENTRALE TURCENI .

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului  Gorj, Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, , în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,00, vineri între orele 8,00-14,00  şi la sediul S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – Sucursala  Electrocentrale Turceni, oraș Turceni, strada Uzinei, nr. 1, județul Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00 -14,30 precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/ .

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu , până la data de 24.08.2019  în termen de 10 zile de la afişare.