Back

Supratraversare pârâu Poienița cu conducta de țiței 65/8 inch Parc 1 Bustuchin –Depozit Bărbătești”, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Pojaru, judeţul Gorj

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Supratraversare  pârâu Poienița cu conducta de țiței 65/8 inch Parc 1 Bustuchin –Depozit Bărbătești”, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Pojaru, judeţul Gorj,

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.01.2019