Back

Transformare locuință în pensiune agroturistică” propus a fi amplasat comuna Godinești, sat Godinești, judeţul Gorj, titular MUSCALU CONSTANTIN PFA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Transformare locuință în pensiune agroturistică propus  a fi amplasat comuna Godinești, sat Godinești, judeţul Gorj,  titular MUSCALU CONSTANTIN PFA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10zile de la data afişării  prezentului anunţ.