Back

TRAVERSARE PARAU CALNIC CU CONDUCTELE DE 3” SI 4” PUNCT 47 CALUGAREASA - PARC 1 CALUGAREASA , propus a fi amplasat în comuna Albeni , județul Gorj , titular S.C. OMV PETROM S.A.

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul TRAVERSARE PARAU CALNIC CU CONDUCTELE DE 3” SI 4” PUNCT 47 CALUGAREASA - PARC 1 CALUGAREASA , propus a fi amplasat  în comuna Albeni , județul Gorj , titular S.C. OMV PETROM S.A.  

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta  pâna la data de   17.10.2020 .

Data afișării anuntului pe site :  07.10.2020.