Back

TRAVERSARE TORENT RACU CU CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 178 BÂLTENI – PUNCT 171 BÂLTENI” propus a fi amplasat în comuna Bâlteni , județul Gorj , titular S.C. OMV PETROM S.A.

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul TRAVERSARE TORENT RACU CU CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 178 BÂLTENI – PUNCT 171 BÂLTENI”  propus a fi amplasat  în comuna Bâlteni , județul Gorj , titular S.C. OMV PETROM S.A.  

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta  pâna la data de  18.10.2020 .

Data afișării anuntului pe site :   08.10.2020.