Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – „AMPLASARE SKID GPL, CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ (SERVICE AUTO), AMENAJARE ACCES, TOTEM, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ” , amplasament mun. Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 508, judeţul Gorj Titular: VILĂU VIOREL

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”AMPLASARE SKID GPL, CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ (SERVICE AUTO), AMENAJARE ACCES, TOTEM, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ” propus a fi amplasat în municipiul Târgu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 508, judeţul Gorj, titular VILĂU VIOREL.      

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 25.04.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunț).