Back

PUZ – CONSTRUIRE CONDUCTA ADUCTIUNE GAZE DE LA SONDA 213 BIBESTI LA GRUP FACILITATI DE SUPRAFATA 206 BIBESTI

APM GORJ și S.C. AMROMCO ENERGY  S.R.L, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZ – CONSTRUIRE CONDUCTA ADUCTIUNE GAZE DE LA SONDA 213 BIBESTI LA GRUP FACILITATI DE SUPRAFATA 206 BIBESTI – comuna Turburea și Aninoasa , intravilan și extravilan ,  județul Gorj  .

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .

    În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare .