Back

Anunţ concurs

ANUNŢ

 

Vă înştiinţăm că APM Harghita organizează concurs de recrutare în data de 07.12.2016, ora 10, proba scrisă şi în data de 09.12.2016 interviul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier , cl.I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare , ID Post 362048.

 

 

           Probele stabilite pentru concurs:

        -selecţia dosarelor ,

        -proba scrisă

        -interviul

     Condiţiile de desfăşurare:

        Concursul se organizează la APM Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Marton Aron Nr. 43 în data  de 07.12.2016, ora 10, proba scrisă şi în data de 09.12.2016 interviul.       

 Dosarele de participare se depun la secretariatul agenţiei în termen de 20  zile de la data pubicării anunţului în Monitorul Oficial al României , partea a -III-a.

            Condiţii generale de participare:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare:

           

 

        Condiţii specifice de participare:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul de licenţă: chimie , inginerie chimică, fizică, ştiinţe inginereşti aplicate (specializarea: inginerie fizică, fizică tehnologică)      

             -cunoştinţe de utilizare a calculatorului ;

             -abilităţi în munca de echipă; 

            -abilităţi în comunicare;

 

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei şi la numărul  de telefon: 00266371313