Anunţuri Publice privind Dezbaterile Publice

SC Transtrade Construct SRL - Exploatare de nisip şi pietriş - 22.01.2016 SC Transavia SA - Modernizare şi extindere secţie făină proteică în spaţii existente - 11.12.2015

Anunţuri Publice privind Decizia Etapei de Încadrare

Comuna Zetea - Extindere de canalizare menajeră în comuna Zetea, satele Zetea şi Subcetate,județul Harghita - 23.05.2017 Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.Sucursala Regională de...

Anunţuri Publice privind solicitarea obţinerii Acordului de Mediu

Comuna Zetea - Extindere de canalizare menajeră în comuna Zetea, satele Zetea şi Subcetate, judeţul Harghita - 16.05.2017 Comuna Şimoneşti - Extindere de apă potabilă în comuna...