Anunţuri Publice privind Dezbaterile Publice

SC Transtrade Construct SRL - Exploatare de nisip şi pietriş - 22.01.2016 SC Transavia SA - Modernizare şi extindere secţie făină proteică în spaţii existente - 11.12.2015

Anunţuri Publice privind Decizia Etapei de Încadrare

COMUNA LĂZAREA - Reabilitarea parţială a reţelei de drumuri locale din comuna Lăzarea, jud. Harghita” - 09.02.2018 PROFOOD ESTATE S.R.L - Construire sediu firmă, fabricarea,...

Anunţuri Publice privind solicitarea obţinerii Acordului de Mediu

BALÁZS – FÜLÖP KATALIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  - Construire spălătorie și vulcanizare auto ” ce urmează a fi realizat în jud. Harghita, comuna Lăzarea, F.N. - 19.02.2018 ...