Anunţuri Publice privind Decizia de Emitere a Avizului de Mediu

Composesoratul Leliceni - Amenajamentul silvic U.P. I Leliceni de pe teritoriul administrativ al comunei Leliceni - 17.04.2024 Parohia Unitariană Firtușu, Composesoratul Inlăceni,...

Anunţuri Publice privind Dezbaterile Publice

Asociația Composesorală „Aracs” Șoimeni -A menajamentului silvic U.P. XIV Aracs de pe teritoriul administrativ al comunei Păuleni-Ciuc pe o suprafață totală de 459,3 ha - 10.04.2024 ...

Anunţuri Publice privind Disponibilizarea Proiectului de Plan şi al Raportului de Mediu

Asociația Composesorală Aracs Șoimeni - Amenajament silvic UP II Aracs Șoimeni - 17.01.2024 Composesoratul Lăzarea - A menajamentului silvic U.P. I Composesoratul Lăzarea - ...

Anunţuri Publice privind notificările

DOSA VENCEL HUNOR - PUZ pentru locuire permanentă și structuri de cazare în com. Praid, satul Praid - 29.05.2024 COMUNA CÂRȚA  - PUZ pentru construire centru de colectare deșeuri prin...

Anunţuri Publice privind Decizia Etapei de Încadrare

Comuna Sândominic - Planului Urbanistic Zonal pentru înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Sândominic, județul Harghita - 11.06.2024 SC AUTOCAROS SRL -...