Anunţuri Publice privind Decizia de Emitere a Avizului de Mediu

Oraşul Borsec - Planul Urbanistic General al Oraşului Borsec - 23.07.2015

Anunţuri Publice privind Dezbaterile Publice

Municipiul Gheorgheni - PUG al Municipiului Gheorgheni - 31.08.2016 Oraşul Borsec - PUG al oraşului Borsec - 15.04.2015

Anunţuri Publice privind Disponibilizarea Proiectului de Plan şi al Raportului de Mediu

Municipiul Gheorgheni - PUG al municipiului Gheorgheni - 09.08.2016 SC EMS STONE SRL - Planul Urbanistic Zonal - care creează cadrul pentru exploatare diorite din perimetrul Hodoşa,...

Anunţuri Publice privind notificările

SC Larix System SRL - Plan Urbanistic de Detaliu în Odorheiu Secuiesc, Str. II Rakoczi Ferenc nr. 34 - 11.05.2017 Oraşul Băile Tuşnad - Plan Urbanistic General al Oraşului Băile Tuşnad...

Anunţuri Publice privind Decizia Etapei de Încadrare

Székely István Csaba - Planul Urbanistic Zonal pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creează cadrul pentru construirea unor case de locuit în comuna Satu Mare, fn.,...