Anunţuri Publice privind Decizia de Emitere a Avizului de Mediu

Oraşul Borsec - Planul Urbanistic General al Oraşului Borsec - 23.07.2015

Anunţuri Publice privind Dezbaterile Publice

Municipiul Gheorgheni - PUG al Municipiului Gheorgheni - 31.08.2016 Oraşul Borsec - PUG al oraşului Borsec - 15.04.2015

Anunţuri Publice privind Disponibilizarea Proiectului de Plan şi al Raportului de Mediu

Municipiul Gheorgheni - PUG al municipiului Gheorgheni - 09.08.2016 SC EMS STONE SRL - Planul Urbanistic Zonal - care creează cadrul pentru exploatare diorite din perimetrul Hodoşa,...

Anunţuri Publice privind notificările

Municipiul Miercurea Ciuc - Modificare Plan Urbanistic Zonal - P-ța Majlath Gusztav Karoly în municipiul Miercurea Ciuc - 17.03.2017 SC Euro Powertec SRL - Plan Urbanistic Zonal în...

Anunţuri Publice privind Decizia Etapei de Încadrare

Comuna Zetea - Planul Urbanistic Zonal – care creează cadrul pentru construirea centrului balnear comunal Remetea, jud. Harghita pe o suprafață totală de S=117.139 mp - 30.03.2017 SC...