Anunţuri Publice privind Decizia de Emitere a Avizului de Mediu

  Consiliul Județean Harghita - Planul de Amenajare a Teritoriului Județului  Harghita -14.07.2017 Municipiul Gheorgheni - Planul Urbanistic General al Municipiului...

Anunţuri Publice privind Dezbaterile Publice

Municipiul Gheorgheni - PUG al Municipiului Gheorgheni - 31.08.2016 Oraşul Borsec - PUG al oraşului Borsec - 15.04.2015

Anunţuri Publice privind Disponibilizarea Proiectului de Plan şi al Raportului de Mediu

Municipiul Gheorgheni - PUG al municipiului Gheorgheni - 09.08.2016 SC EMS STONE SRL - Planul Urbanistic Zonal - care creează cadrul pentru exploatare diorite din perimetrul Hodoşa,...

Anunţuri Publice privind notificările

Fundația Mens Sana - PUZ pentru centru sportiv Cârța - 31.07.2018 Primăria Comunei Avrămești - Planul Urbanistic General al Comunei Avrămești - 26.07.2018 SC BFL BUILD TECHNOLOGY SRL -...

Anunţuri Publice privind Decizia Etapei de Încadrare

EPISCOPIA UNITARIANĂ  - Planului Urbanistic Zonal în scopul modificării indicatorilor urbanistici POT și CUT pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit, asigurarea...