SC EMS Stone SRL

Planul Urbanistic Zonal - care creează cadrul pentru exploatare diorite din perimetrul Hodoşa, com. Sărmaş, jud.Harghita pe o suprafaţă totală de S=44229,00 mp

Decizie de emitere a avizului de mediu pentru pentru exploatare diorite din perimetrul Hodoşa, com. Sărmaş, titular SC EMS Stone SRL

Planul Urbanistic Zonal - care creează cadrul pentru exploatare diorite din perimetrul Hodoşa, com. Sărmaş, jud.Harghita pe o suprafaţă totală de S=44229,00 mp

Oraşul Borsec

Planul Urbanistic General al oraşului Borsec