Composesoratul Valea Strâmbă

Aviz de mediu nr.3/04.04.2023 pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Composesoratului Valea Strâmbă 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Harghita 2020-2025

Consiliul Județean Harghita

Aviz de mediu nr.1 din 17.09.2018

ORAȘUL BORSEC

AVIZ DE MEDIU NR. 1 din 27.07.2015

Municipiul Gheorgheni

Aviz de mediu nr1/2017 pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Gheorgheni

Decizii de Emitere al Avizului de Mediu

Decizii de Emitere al Avizului de Mediu Titular Denumire proiect Data afişării pe site Municipiul Gheorgheni Planul Urbanistic General...

SC EMS Stone SRL

Planul Urbanistic Zonal - care creează cadrul pentru exploatare diorite din perimetrul Hodoşa, com. Sărmaş, jud.Harghita pe o suprafaţă totală de S=44229,00 mp

Decizie de emitere a avizului de mediu pentru pentru exploatare diorite din perimetrul Hodoşa, com. Sărmaş, titular SC EMS Stone SRL

Planul Urbanistic Zonal - care creează cadrul pentru exploatare diorite din perimetrul Hodoşa, com. Sărmaş, jud.Harghita pe o suprafaţă totală de S=44229,00 mp

Oraşul Borsec

Planul Urbanistic General al oraşului Borsec