Asset Publisher Asset Publisher

Drafturi ale Autorizaţiilor de Mediu

Atorizaţia de Mediu - DRAFT Titular Denumire activitate Data afişării pe site SC Beloma Forest SRL Exploatare forestieră ...

Anunţuri Publice privind solicitarea obţinerii Acordului de Mediu

Comuna Tușnad -  Construire pod peste râul Olt în satul Tușnadu-Nou, comuna Tușnad , judeţul Harghita - 20.07.2017 SC MODUS VIVENDI SRL - “ Reabilitare și extindere pentru...

Anunţuri Publice privind Decizia Etapei de Încadrare

SC TURISM MONTAN RO SRL - “ Construire Centru SPA în Comuna Lunca de Jos, sat Valea-Rece ” ,  nr.980/A jud Harghita - 20.07.2017 S ándor Kalman -  Construire saivan...

Decizii CAT-CIA privind emiterea Acordurilor de Mediu în anul 2017

20.07.2017 - Încadrare proiecte 18.07.2017 - Încadrare proiecte 11.07.2017 - Încadrare proiecte 04.07.2017 - Încadrare proiecte 27.06.2017 - Încadrare proiecte 13.06.2017...

Buletine calitate aer zilnice Iulie 2017

Iulie 2017 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică         ...

Drafturi ale Deciziilor Etapei de Încadrare

Decizia Etapei de Încadrare - DRAFT Titular Denumire proiect Data afişării pe site SC Apaciuc-Har SRL Lucrări de explorare pentru apă...

Decizii de Emitere al Avizului de Mediu

Decizii de Emitere al Avizului de Mediu Titular Denumire proiect Data afişării pe site Municipiul Gheorgheni Planul Urbanistic General...

Anunţuri Publice privind Decizia de Emitere a Avizului de Mediu

  Consiliul Județean Harghita - Planul de Amenajare a Teritoriului Județului  Harghita -14.07.2017 Municipiul Gheorgheni - Planul Urbanistic General al Municipiului...

SC COATS ROMANIA SRL

Raport de amplasament Formular de solicitare autorizatie integrata de mediu

Anunţuri Publice privind Decizia Etapei de Încadrare

  Orașul Cristuru Secuiesc -  Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan a unei suprafețe de teren 141374 mp care creează cadrul...

Drafturi ale Deciziilor Etapei de Încadrare

Decizia Etapei de Încadrare - DRAFT Titular Denumire proiect Data afişării pe site Vakaria Ernő Planul Urbanistic Zonal – care creează...

Documentaţii procedura SEA şi EA

Documentaţii procedura SEA şi EA Titular Denumire proiect Data afişării pe site Parohia Romano-Catolică din Ditrău şi persoane fizice ...

Decizii CAT-CIA privind emiterea Autorizaţiilor de Mediu în anul 2017

04.07.2017 27.06.2017 13.06.2017 16.05.2017 09.05.2017 03.05.2017 25.04.2017 11.04.2017 28.03.2017 21.03.2017 14.03.2017 07.03.2017 ...

Buletine calitate aer zilnice August 2017

August 2017 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică   1 2 3 4 5 6 ...

Buletine calitate aer zilnice Iunie 2017

Iunie 2017 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică       1 2 ...

Decizii ale Etapei de Încadrare

Decizii ale Etapei de Încadrare Titular Denumire proiect Balint Judith Schimbare destinație din pensiune turistică în sală de evenimente ...

Decizii ale Etapei de Încadrare

Decizii ale Etapei de Încadrare Titular Denumire proiect Comuna Corbu Amenajament Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Publică a Comunei...

Asset Publisher Asset Publisher

Drafturi ale Autorizaţiilor de Mediu

Atorizaţia de Mediu - DRAFT Titular Denumire activitate Data afişării pe site SC Beloma Forest SRL Exploatare forestieră ...

Anunţuri Publice privind solicitarea obţinerii Acordului de Mediu

Comuna Tușnad -  Construire pod peste râul Olt în satul Tușnadu-Nou, comuna Tușnad , judeţul Harghita - 20.07.2017 SC MODUS VIVENDI SRL - “ Reabilitare și extindere pentru...

Anunţuri Publice privind Decizia Etapei de Încadrare

SC TURISM MONTAN RO SRL - “ Construire Centru SPA în Comuna Lunca de Jos, sat Valea-Rece ” ,  nr.980/A jud Harghita - 20.07.2017 S ándor Kalman -  Construire saivan...

Decizii CAT-CIA privind emiterea Acordurilor de Mediu în anul 2017

20.07.2017 - Încadrare proiecte 18.07.2017 - Încadrare proiecte 11.07.2017 - Încadrare proiecte 04.07.2017 - Încadrare proiecte 27.06.2017 - Încadrare proiecte 13.06.2017...

Buletine calitate aer zilnice Iulie 2017

Iulie 2017 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică         ...

Drafturi ale Deciziilor Etapei de Încadrare

Decizia Etapei de Încadrare - DRAFT Titular Denumire proiect Data afişării pe site SC Apaciuc-Har SRL Lucrări de explorare pentru apă...

Decizii de Emitere al Avizului de Mediu

Decizii de Emitere al Avizului de Mediu Titular Denumire proiect Data afişării pe site Municipiul Gheorgheni Planul Urbanistic General...

Anunţuri Publice privind Decizia de Emitere a Avizului de Mediu

  Consiliul Județean Harghita - Planul de Amenajare a Teritoriului Județului  Harghita -14.07.2017 Municipiul Gheorgheni - Planul Urbanistic General al Municipiului...

SC COATS ROMANIA SRL

Raport de amplasament Formular de solicitare autorizatie integrata de mediu

Anunţuri Publice privind Decizia Etapei de Încadrare

  Orașul Cristuru Secuiesc -  Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan a unei suprafețe de teren 141374 mp care creează cadrul...

Drafturi ale Deciziilor Etapei de Încadrare

Decizia Etapei de Încadrare - DRAFT Titular Denumire proiect Data afişării pe site Vakaria Ernő Planul Urbanistic Zonal – care creează...

Documentaţii procedura SEA şi EA

Documentaţii procedura SEA şi EA Titular Denumire proiect Data afişării pe site Parohia Romano-Catolică din Ditrău şi persoane fizice ...

Decizii CAT-CIA privind emiterea Autorizaţiilor de Mediu în anul 2017

04.07.2017 27.06.2017 13.06.2017 16.05.2017 09.05.2017 03.05.2017 25.04.2017 11.04.2017 28.03.2017 21.03.2017 14.03.2017 07.03.2017 ...

Buletine calitate aer zilnice August 2017

August 2017 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică   1 2 3 4 5 6 ...

Buletine calitate aer zilnice Iunie 2017

Iunie 2017 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică       1 2 ...

Decizii ale Etapei de Încadrare

Decizii ale Etapei de Încadrare Titular Denumire proiect Balint Judith Schimbare destinație din pensiune turistică în sală de evenimente ...

Decizii ale Etapei de Încadrare

Decizii ale Etapei de Încadrare Titular Denumire proiect Comuna Corbu Amenajament Silvic al Fondului Forestier Proprietatea Publică a Comunei...

Ordonanţa de urgenţă Nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului

            ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ    Nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului       Text în vigoare începând cu data de 3 decembrie 2008     REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ       Text...

Ordin Nr. 237 din 7 aprilie 2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Ordin nr. 237 din 07/04/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 14/04/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic     În baza prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi...