Municipiul Topliţa

Exploatarea apei geotermale din perimetrul Topliţa - Foraj FGT 1 Bradul, jud. Harghita Raport cu privire la bilanţul de mediu nivel I

SC Transtrade Construct SRL

“ Exploatare şi prelucrare de nisip şi pietriş ”, desfăşurată în cadrul amplasamentului situat în com. Lupeni, sat Morăreni fn., jud. Harghita - Raport cu privire la bilantul de mediu de nivel...

Adresă ANPM nr. 1177 din 2014

Derularea procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră