Importul şi exportul anumitor substanţe şi preparate periculoase (PIC)

Conform legislaţiei de mediu şi a aplicării Regulamentului EC nr.304/2003, (înlocuit de Regulamentul 689/2008) privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi, anumite substanţe şi preparate periculoase  fac obiectul unui inventar naţional al agenţilor economici importatori şi exportatori de produşi chimici periculoşi reglementaţi de Regulament, precum şi a cantitaţilor de produşi importaţi/exportaţi .

 În funcţie de domeniul de utilizare, produsele chimice supuse procedurii PICse clasifică în:

A. pesticide:

- utilizate ca produse fitosanitare,

- alte pesticide cum ar fi cum ar fi produsele Biocide.

B. produse chimice industriale:

- produse chimice pentru utilizare profesională,

- produse chimice pentru uzul populaţiei.

 În anul 2009 in urma inventarierii agenţilor economici care au efectuat operaţiuni de import/export de substanţe şi preparate chimice periculoase,  la nivelul Regiunii 7 Centru s-au identificat în judeţul Braşov, substanţe care cad sub incidenţa Regulamentului, în cantităţi de 40 kg permetrin în 400 kg Konservan P10 (utilizat ca insecticid) şi 1,2 dicloretan în cantitate de 341300 kg (utilizat pentru  producerea răşinilor schimbătoare de ioni ). Nu au fost solicitate notificări pentru export.