Back

Anunţ examen de promovare

ANUNŢ

 

Vă înştiinţăm că APM Harghita organizează în data de 29.05.2017, ora 10, proba scrisă, şi în data de 31.05.2017 ora 10, interviul;

       -concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, pentru o funcţie publică de execuţie din gradul principal în gradul superior.            

 

          Probele stabilite pentru concurs de promovare sunt :

        -selecţia dosarelor,

        -proba scrisă

        -interviul

     Condiţiile de desfăşurare:

        Concursul  sau examenul de promovare se organizează la APM Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Márton Áron Nr. 43, în data  de 29.05.2017, ora 10, proba scrisă, şi în data de 31.05.2017 ora 10, interviul;

 Dosarul de participare se depun la secretariatul agenţiei în termen de 20  zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului sau examenului de promovare.

          Condiţii de participare:

             -candidaţii care participă la concursul de promovare trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările şi modificările ulterioare;

          Bibliografie

        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei şi la numărul  de telefon: 00266371313