Autorizatie Integrata de Mediu - Centrul Integrat de Management al Deseurilor Barcea Mare

Autorizație integrată de mediu - Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, Bârcea Mare

Autorizația integrată de mediu revizuită (2016) ArcelorMittal Hunedoara S.A.

Autorizația integrată de mediu - ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. (revizuire 2016)