PJGD Hunedoara

Ordin nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionarea deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor...

Anvelope

Lista operatorilor economici autorizati sa colecteze B&A ... 2019

Lista operatorilor economici autorizati sa colecteze B&A ......201 9

Operatori aut.pt.colectare,valorificatore,tratare deseuri periculoase

Operatori aut.pt.colectare,valorificatore,tratare deseuri periculoase

Sistem de Management Integrat al deseurilor-Master plan

Sistem de Management Integrat al deseurilor-Master plan

Lista operatori, colectori, valorificatori deseuri

Lista operatori, colectori, valorificatori deseuri