Acte necesare pentru evaluarea initiala

Acte necesare pentru evaluarea iniţială ( conform Ord. nr. 135/2010 al MMP ) (M.O. 274/27.04.2010, Partea I)     1. Cerere tip 2. Certificat de urbanism (copie); 3....