"Revizuirea Planului de Management integrat pentru Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina"

Denumirea proiectului:
"Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural "Grădiştea Muncelului - Cioclovina" - ROSCI0087 și ROSPA0045"

Proiectul derulat de către Asociaţia Ecologistă Cindrelul este finanţat prin Programului Operaţional Sectorial "Mediu"- Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii (Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000). Valoarea totală a proiectului este de 6.887.050 lei. Proiectul se desfasoara pe raza judetului Hunedoara si are ca activităţi principale care se vor desfăşura pe o perioadă de 30 de luni (17.06.2013 - 14.12.2015): elaborarea bazei de date GIS; elaborarea studiilor ştiinţifice, a strategiilor de conservare şi a planurilor de monitorizare pentru specii şi habitate; revizuirea şi aprobarea planului de management integrat; activităţi de consultare, conştientizare şi informare;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Îmbunătăţirea statutului de conservare al speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară de pe teritoriul Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina - ROSCI0087 si ROSPA0045, prin elaborarea strategiilor adecvate de conservare şi revizuirea planului integrat de management.
  2. Conştientizarea/informarea comunităţilor/autorităţilor locale cu privire la importanţa protecţiei şi îmbunătăţirii biodiversităţii şi a patrimoniului natural.

Pentru mai multe informatii va rugam accesati:

http://www.cineco.ro/pos-mediu/pos-mediu/index.html