Decizii etapa de încadrare revizuite 2019

COMUNA RÎU DE MORI - Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în zona Rîul Mare și modernizare stație de epurare Ostrov

Decizii etapa de încadrare revizuite 2018

Decizie finală revizuită - ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. - Construcții aferente instalației electrice Static var compensator, Hunedoara