Back

COMUNICAT DE PRESĂ

      Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara anunţă publicul interesat, că a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Mediului nr. 827/2023 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente şi/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor şi reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice. 

      Ordinul stabilește o schemă de finanțare prin care cei care au neplăceri cauzate de vizitele animalelor sălbatice să aibă posibilitatea de a cere bani de la stat pentru instalarea de sisteme ca să prevină astfel de vizite. Este vorba despre garduri electrice, în special, ce au rolul de a ține animalele la distanță de casele sau terenurile deținute. 
       Programul se finanţează prin Administraţia Fondului pentru Mediu, este multianual, se aplică la nivel national, iar persoanele fizice şi juridice interesale de instalarea de garduri electrice ori a altor mijloace permise de lege prin care pot fi ținute la distanță animalele sălbatice pot cere sume de până la 15.000 de lei-persoane fizice, respectiv 5.000.000 lei-persoane juridice. 
Informaţii privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare şi eligibilitate, se găsesc pe pagina Administraţiei Fondului pentru Mediu:  www.afm.ro
Menţionăm că statul român, acordă despăgubiri pentru daunele provocate de atacul animalelor sălbatice protejate, prin Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului.
 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara - Compartiment Relaţii Publice