Back

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
 
Programul “Rabla Local”
 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara anunţă deschiderea sesiunii de finanţare a Programului “Rabla Local”, prin care pot fi casate maşini mai vechi de 15 ani, fără obligaţia de a cumpăra una nouă, iar beneficiarii să primească 3.000 lei. 
Potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), unităţile administrativ-teritoriale sunt cele care pot depune cereri de finanţare şi documentaţia aferentă prin intermediul aplicaţiei informatice, puse la dispoziţie de AFM, în perioada 21 aprilie– 28 aprilie 2023. Conturile create și utilizate pentru înscrierea în cadrul programelor derulate de AFM rămân valabile și pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate.
După încheierea contractelor de delegare între Administraţia Fondului pentru Mediu şi unităţile administrativ-teritoriale şi publicarea pe site-ul www.afm.ro, a listei cu UAT-urile care au încheiat contracte de delegare, AFM va publica anunţul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţi- persoane fizice care au domiciliul în raza UAT din lista publicată, iar apoi va transmite solicitărille de finanţare către UAT, care va acorda stimulentul de casare.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara - Compartiment Relaţii Publice