Acordul de mediu

Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Acordul integrat de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament.

Procedura de emitere a acordului de mediu si a acordului integrat de mediu este reglementata de următoarele acte normative:

 

 1. Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

 2. Ordinul nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

 3. Ordinul nr.864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră

 4. Ordinul nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor si proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

 

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI  DE MEDIU:

 • notificare privind intenţia de realizare a proiectului;

 • certificatul de urbanism emis in condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

 • planurile anexa ale certificatului de urbanism;

 • dovada achitării tarifului aferent acestei etape(100 RON).

 • actele se vor prezenta indosariate

   Daca se ia decizia demarării evaluării impactului asupra mediului, este nevoie si de:

 • memoriu de prezentare

 • dovada achitarii tarifului aferent acestei etape

 • dovada inscrierii in SIM

Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare, memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvata, precum si coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinţa geografica, în sistem de proiecţie naţionala Stereo 1970.

Plata tarifelor aferente procedurii de emitere a acordului de mediu se face conform Ordinului nr. 1108/2007  cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Formulare necesare in procedura de obtinere a Acordului de mediu, conform Ordinului M.M.P. nr. 135/2010:

 

1. Notificare privind intenţia de realizare a proiectului

2. Memoriu anexa 5E legea 292

 


Anunt asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu titular SC PLANTAGRO COM SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ CONSTRUIRE UNITATE DEPOZITARE CEREALE IN COMUNA COSAMBESTI, JUDETUL IALOMITA ”, propus a fi amplasat in com.Cosambesti, sat Gimbasani, sos. Slobozia – Tandarei,nr. 108,  judeţul Ialomiţa  , titular SC PLANTAGRO COM SRL,   . Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul SC PLANTAGRO COM SRL , in zilele de luni-vineri, intre orele de lucru. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

Decizie etapei de incadrare proiect OUAI MOVILA

docfiles/view/90889


Decizie etapei de incadrare proiect S.C. STAR SUD ENERGY 1 SRL

docfiles/view/90888


Arhiva Acorduri de mediu 2012_6

docfiles/view/90616


Arhiva Acorduri de mediu 2012_5

docfiles/view/90614


Arhiva Acorduri de mediu 2012_4

docfiles/view/90607


Arhiva Acorduri de mediu 2012_3

docfiles/view/90587


Arhiva Acorduri de mediu 2012_1

docfiles/view/90582


Arhiva Acorduri de mediu 2012_2

docfiles/view/90585