Regulament 1342-2014 de modif. a Reg nr. 850-2004 privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexele IV și V

Regulament 519-2012-de modificare a Regulamentului (CE) nr. 8502004

Regulament 304-2009-modif.Anexe IV-V a Reg.850-2004

Decizia-Comisiei -639-2007

Regulament 323-2007_modif.Anexa V a Reg.850-2004

Regulament 1195-2006-modif.Anexa IV a Reg.850-2004

Regulament 850-2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79-117-CEE