Anunturi Acord de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET IX – Moldova Sud cu sediul in mun.Buzau, str.Transilvaniei, nr.1, jud. Buzau anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare sistem de alimentare cu apa parc 160 Colelia”propus a fi amplasat in extravilanul com .Munteni Buzau, jud. Ialomita.Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00 si la S.C. OMVPetrom S.A. – ASSET IX – Moldova Sud cu sediul in mun.Buzau, str.Transilvaniei, nr.1 -luni- vineri intre orele 08.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

 Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare nu se supune evaluarii impactului asupra mediuluiin cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:„Modernizare sistem de alimentare cu apa parc 160 Colelia”propus a fi amplasat in extravilanul com .Munteni Buzau, jud. Ialomita titular de proiect S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET IX – Moldova Sud cu sediul in mun.Buzau, str.Transilvaniei, nr.1, jud. Ialomita.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la 8 zile de la data afisarii anuntului 04.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 28 .01.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole-3 silozuri metalice” propus a fi amplasat in com.Dragoesti, sat Dragoesti, str.Primariei, nr.40, jud.Ialomita, titular SC AGRIDRAG SRL. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, mun.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul SC AGRIDRAG SRL com.Dragoesti, sat Dragoesti, str.Primariei, nr.40, jud.Ialomita, in zilele luni-vineri intre orele 9-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site: 16.01.2014.

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare nu se supune  evaluarii impactului asupra mediuluiin cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole-3 silozuri metalice”in com.Dragoesti, sat Dragoesti, str.Primariei, nr.40, jud.Ialomita, titular SC AGRIDRAG SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, mun.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, inzilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la 8 zile de la data afisarii anuntului 27.01.2014.Data afisarii anuntului pe site: 20.01.2014

Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare sistem de alimentare cu apa Depozit 5 Grindu”, propus a fi amplasat in loc.V.Macrisului (incinta Depozit 5 Grindu), jud.Ialomita titular SC OMV PETROM SA. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu ,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul SC OMV PETROM SA din mun.Buzau , str.1 Decembrie , nr.427, jud.Buzau, in zilele luni-vineri, intre orele 8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site 16.01.2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare sistem de alimentare cu apa Depozit 5 Grindu„ propus a fi amplasat in loc.V.Macrisului (incinta Depozit 5 Grindu), jud.Ialomita titular SC OMV PETROM SA. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.roPublicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 03.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 27.01.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„Modernizare sistem de alimentare cu apa Parc 28 Bragareasa”, propus a fi amplasat in loc.Grindu, jud.Ialomita, titular de proiect SC OMV PETROM SA. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00 si la sediulSC OMV PETROM SAdin mun.Buzau , str.Transilvaniei, nr.1, jud.Buzau, in zilele de luni - vineri intre orele 8.00 -16.00.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, data afisarii anuntului pe site:16.01.2014.

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:„Modernizare sistem de alimentare cu apa Parc 28 Bragareasa”, propus a fi amplasat in loc.Grindu, jud.Ialomita, titular de proiect SC OMV PETROM SA. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.ro si la sediul Primariei Girbovi, jud.Ialomita. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 03.02.2014. Data afisarii anuntului pe site:27.01.2014.

 

 Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire 2(doua) puturi forate”, propus a fi amplasat in loc. Cosambesti, jud.Ialomita titular SC AGROMARSTEL SRL. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu ,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul SC AGROMARSTEL SRLdin loc.Cosambesti, in zilele luni-vineri, intre orele 8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site 17.01.2014

 Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire 2(doua) puturi forate„ propus a fi amplasat in loc.Cosimbesti titular SC AGROMARSTEL SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : apmil.anpm.roPublicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 27.01.2014. Data afisarii anuntului pe site 20.01.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “executie foraje pentru alimentarea cu apa a sistemului local de irigatii”, propus a fi amplasat in loc.Slobozia, DN2C, Tarlaua 320/1, jud.Ialomita titular SC CASTILIA SRL. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu ,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul SC CASTILIA SRLdin loc.Slobozia, str.Cuza Voda, bl.1F, sc.A, ap.2,in zilele luni-vineri, intre orele 8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site 17.01.2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „executie foraje pentru alimentarea cu apa a sistemului local de irigatii „ propus a fi amplasat in loc.Slobozia, DN2C, Tarlaua 320/1 titular SC CASTILIA SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 27.01.2014. Data afisarii anuntului pe site 20.01.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de asfaltare str. Independentei, str.1 Decembrie, str.Calugareni si str.Posada”, propus a fi amplasat in loc.Bucu, jud.Ialomita titular UAT BUCU. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str. M. Viteazu ,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul UAT BUCU din loc.Bucu, str.Calea Bucuresti , nr.101, jud.Ialomitain zilele luni-vineri, intre orele 8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site 17.01.2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de asfaltare-str. Independentei, str.1 Decembrie, str.Calugareni si str.Posada„ propus a fi amplasat in loc.Bucu titular UAT BUCU. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.roPublicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 03.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 27.01.2014

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul“Modernizare sistem de alimentare cu apa statia de uscare Garbovi”propus a fi amplasat in com. Garbovi, jud. Ialomita,in incinta Statiei de uscare Garbovi, titularde proiect S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul in mun.Buzau, str.Unirii, bloc S1, et. 4, ap. 10, jud. Buzau. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site 17.01.2014

  Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic”, propus a fi amplasat in loc. Sarateni, jud.Ialomita titular SC SPV SOLAR POWER PLANT 1 SRL. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu ,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul SPV SOLAR POWER PLANT 1  SRLdin loc.Bucuresti, str.Aleea Lipanesti , nr.1, bl.M1, sc.A, et.1, ap.4, in zilele luni-vineri , intre orele 8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.  Data afisarii anuntului pe site 13.01.2014

 Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic „ propus a fi amplasat in loc.Sarateni titular SC SPV SOLAR POWER PLANT 1 SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.roPublicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 27.01.2014. Data afisarii anuntului pe site 20.01.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere locuinta cu doua incaperi – salón receptie si camera tehnica si schimbarea destinatiei din locuinta in pensiune turistica”,propus a fi amplasat in orasul Amara,str. Dimitrie Cantemir, nr. 89, judetul Ialomita, titularde proiect Martinescu Florea cu domiciliul in orasul Amara, str. Lacului, judetul Ialomita. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site 20.01.2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul„Extindere locuinta cu doua incaperi – salón receptie si camera tehnica, si schimbarea destinatiei din locuinta in pensiune turistica”, propus a fi amplasat in orasul Amara,str. Dimitrie Cantemir, nr. 89, judetul Ialomita, titular Martinescu Florea cu domiciliul in orasul Amara, str. Lacului, judetul Ialomita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 04.02.2014. Data afisarii anuntului pe site: 28.01.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

A.P.M. Ialomita anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Infiintare statie de receptie si depozitare cereale”-propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul  com.Manasia, sat Manasia, Tarla 320, parcela 67-69,  jud. Ialomiţatitular proiect VIS CAMPI SRL  cu sediul in mun.Urziceni,  str. Industriilor, nr. 21, jud. Ialomita.Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8,00-14,00 si la VIS CAMPI SRL cu sediul in mun.Urziceni,  str. Industriilor, nr. 21, jud. Ialomita- vineri intre orele 08.00-16.00.  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site: 21.01.2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Infiintare statie de receptie si depozitare cereale”-propus a fi amplasat in in intravilanul si extravilanul com.Manasia, sat Manasia, Tarla 320, parcela 67-69, jud. Ialomiţatitular de proiect SC VIS CAMPI SRL cu sediul in mun.Urziceni, str. Industriilor, nr. 21, jud. Ialomita. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la 8 zile de la data afisarii anuntului 04.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 28 .01.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare nu se supune evaluarii impactului asupra mediuluiin cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele:

-„Lucrari de suprafata pentru foraj si probe de productie la sonda 332 Urziceni”-propus a fi amplasat  in  extravilanul  mun.Urziceni, , Tarla 419/1-A3,   jud. Ialomiţa

-„Lucrari de suprafata pentru foraj si probe de productie la sonda 333 Urziceni”-propus a fi amplasat  in  extravilanul  mun.Urziceni, Tarla 405//1-A3/A4,  T405/1,  jud. Ialomiţa

-„Lucrari de suprafata pentru foraj si probe de productie la sonda 334 Urziceni”-propus a fi amplasat  in  extravilanul  mun.Urziceni, , Tarla 456-A2,  T456,  jud. Ialomiţa

titular de proiecteS.N.G.N ROMGAZ S.A. SUCURSALA de INMAGAZINARE SUBTERANA A GAZELOR NATURALE PLOIESTI cu sediul in mun.Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, jud. Prahova. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la 8 zile de la data afisarii anuntului 03.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 27.01.2014

 Decizia etapei de incadrare               

 Decizia etapei de incadrare

 Decizia etapei de incadrare

 

 A.P.M. Ialomita anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul„Construire parc eolian Platonesti 1: instalare turbine eoliene, racorduri electrice subterane, platforme de montaj, drumuri de acces noi si modernizarea celor existente”-propus a fi amplasat in  extravilanul com.Platonesti, jud. Ialomiţa, Steren=28.000mp titular proiect.SC DANEOLICA LUN SRL  cu sediul in mun.Slobozia, str. Stefan Cel Mare, Bl.N2, Sc A, ap.12, jud. Ialomita.Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8,00-14,00 si la SC DANEOLICALUN SRLcu sediul in mun.Slobozia, str. Stefan Cel Mare, Bl.N2, Sc A, ap.12, jud. Ialomitaluni- vineri intre orele 08.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site: 29.01.2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:„Construire parc eolian Platonesti 1: instalare turbine eoliene, racorduri electrice subterane, platforme de montaj, drumuri de acces noi si modernizarea celor existente”-propus a fi amplasat in extravilanul com.Platonesti, jud. Ialomiţa, Steren=28.000mp, P=16 MW,titular de proiectSC DANEOLICA LUN SRLcu sediul in mun.Slobozia, str. Stefan Cel Mare, Bl.N2, Sc A, ap.12, jud. Ialomita.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la 8 zile de la data afisarii anuntului 11.02.2014. Data afisarii anuntului pe site04 .02.2014

Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „construire 3(trei) silozuri”, propus a fi amplasat in loc.Movilita, jud.Ialomita titular SC COMANA SRL. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul SC COMANA SRL din loc.Cosereni, jud.Ialomitain zilele luni-vineri , intre orele 8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site 31.01 2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „construire 3(trei) silozuri„ propus a fi amplasat in loc.Movilita, jud.Ialomita titular SC COMANA SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 10.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 03.02.2014

Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul construire parc fotovoltaic cu putere instalata de 4,64MWP”, propus a fi amplasat in loc.Barcanesti, jud.Ialomita titular SC LOGOS ENERGY SRL. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu , nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul SC LOGOS ENERGY SRL din loc.Bucuresti, str.Agricultori , nr.15, sect.2 in zilele luni-vineri , intre orele 8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site 14.02 2014

 Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „construire parc fotovoltaic cu putere instalata de 4,64MWP „propus a fi amplasat in loc.Barcanesti, jud.Ialomita titular SC LOGOS ENERGY SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.roPublicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 24.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 17.02.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Realizare instalatie de stocare si alimentare a gazelor petroliere lichefiate” propus a fi amplasat in com.Balaciu, sat Balaciu, str.Agricultorilor, nr.6, jud.Ialomita, titular SC COMASIL SRL. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, mun.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediulSCCOMASIL SRL, mun.Slobozia, str.Gheorghe Doja, nr.2, jud.Ialomita, in zilele luni-vineri intre orele 9-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site: 20.02.2014.

 Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare nu se supune  evaluarii impactului asupra mediuluiin cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Realizare instalatie de stocare si alimentare a gazelor petroliere lichefiate”in com.Balaciu, sat Balaciu, str.Agricultorilor, nr.6, jud.Ialomita , titularSC COMASILSRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, mun.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, inzilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la 8 zile de la data afisarii anuntului – 03.03.2014. Data afisarii anuntului pe site: 24.02.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

A.P.M. Ialomitaanunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„Construire solar park 0,999MW, imprejmuire şi racord electric, evacuare energie in SEN”-propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, S=27579 mp, nr. cadastral 21008, titular proiect SC GHEORGHE DOJA SOLAR PARK SRL cu sediul în comuna Gheorghe Doja, clădirea C22, jud Ialomiţa.Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8,00-14,00 si SC GHEORGHE DOJA SOLAR PARK SRL cu sediul în comuna Gheorghe Doja, clădirea C22, jud Ialomiţa. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site: 26.02.2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare nu se supune evaluarii impactului asupra mediuluiin cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:„Construire solar park 0,999MW, imprejmuire şi racord electric , evacuare energie in SEN”-propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, S=27579 mp, nr. cadastral 21008, titulat de proiect:SC GHEORGHE DOJA SOLAR PARK SRL cu sediul în comuna Gheorghe Doja, clădirea C22, jud Ialomiţa. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la 8 zile de la data afisarii anuntului 10.03.2014 Data afisarii anuntului pe site 04.03.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare de revizuire a deciziei etapei de incadrare nr. 194/26.07.2013 pentru proiectul„Infiintare ferma ovine, sat Brazii, comuna Radulesti, judetul Ialomita”propus a fi amplasat in intravilanul comunei Radulesti,sat Brazii, jud. Ialomitatitular SC AL JORAN IMPEX SRLcu sediul in com. Radulesti, sat Brazii, jud. Ialomita.Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul la sediul A.P.M. Ialomita din loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00 -14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet apmil.anpm. ro.Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ialomita din loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1,până la data de: 08.03.2014. Data afişării anunţului pe site 24.02.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

A.P.M. Ialomita anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„Imbunatatire retelei de drumuri de interes local  strada Scolii si amenajarea intersectiilor aferente in comuna Stelnica, judetul Ialomita”, propus a fi amplasat in intravilan drumuri locale com. Stelnica, strada Scolii  jud. Ialomita – titular de proiect COMUNA STELNICA cu sediul com.Stelnica, sat Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr. 58, jud. Ialomita.Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8,00-14,00 silaPrimariacom. Stelnicacu sediul com.Stelnica, sat Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr. 58,  jud. Ialomitaluni- vineri intre orele 08.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.Data afisarii anuntului pe site: 13.03.2014

 Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare nu se supune evaluarii impactului asupra mediuluiin cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:„Imbunatatire retelei de drumuri de interes local  strada Scolii si amenajarea intersectiilor aferente in comuna Stelnica, judetul Ialomita”,titular de proiect COMUNA STELNICA cu sediul com.Stelnica, sat Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr. 58, jud. Ialomita.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la 8 zile de la data afisarii anuntului 24.03.2014. Data afisarii anuntului pe site 17 .03.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

A.P.M. Ialomita anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:Lucrari de suprafata pentru forajul sondei de explorare-evaluare 410 Colelia Nord Apropus a fi amplasat in extravilanul com .Munteni Buzau, jud. Ialomita,titular proiect S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET IX – Moldova Sud cu sediul in mun.Buzau, str.Transilvaniei, nr.1, jud. Buzau.Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8,00-14,00 si S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET IX – Moldova Sud cu sediul in mun.Buzau, str.Transilvaniei, nr.1, jud. Buzau- vineri intre orele 08.00-16.00.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita. Data afisarii anuntului pe site: 17.03.2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare nu se supune evaluarii impactului asupra mediuluiin cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:„Lucrari de suprafata pentru forajul sondei de explorare-evaluare 410 Colelia Nord A” (sonda de cercetare) propus a fi amplasat in extravilanul com .Munteni Buzau, jud. Ialomitatitular de proiect S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET IX – Moldova Sud  cu sediul in mun.Buzau, str.Transilvaniei, nr.1, jud. Buzau .Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la 8 zile de la data afisarii anuntului 31.03.2014. Data afisarii anuntului pe site 24 .03.2014

 Decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare de revizuire a deciziei etapei de incadrare nr. 194/26.07.2013 pentru proiectul Constructii energetice;Centrala solara cu panouri fotovoltaicepropus a fi amplasat pe un teren S= 6. 86 ha extravilan, tarla 196, parcela 1, loturile 1, 2, 3, 4, 5 com. Bordusani, jud. Ialomitatitular de proiect SC Solar Energy Cronos SRL cu sediul in  mun. Bucuresti, str. Ion Athanasiu, nr. 33, sector 5. Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul la sediul A.P.M. Ialomita din loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00 -14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet apmil.anpm. ro. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ialomita din loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1,până la data de: 05.04.2014 (în termen de 13 zile de la afişare) Data afişării anunţului pe site 24.03.2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solocitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „inlocuire conducta de titei Parc 28 Bragareasa- parc 5 Grindu, propus a fi amplasat in loc.Grindu, jud.Ialomitatitular SC OMV PETROM SA. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu ,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul SC OMV PETROM SA,Bucuresti , str.Coralilor, nr.22, sect.1  in zilele luni-vineri , intre orele 8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.  Data afisarii anuntului pe site 26.05.2014

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul „inlocuire conducta de titei Parc 28 Bragareasa- parc 5 Grindu, propus a fi amplasat in loc.Grindu titular SC OMV PETROM SA. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.roPublicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 10.06.2014. Data afisarii anuntului pe site 03.06.2014

Decizia etapei de incadrare proiect

 

Decizia etapei de incadrare proiect

 

Decizia etapei de incadrare proiect

 

Decizia etapei de incadrare proiect

 

Decizia etapei de incadrare proiect

 

 Decizia etapei de incadrare

 

Raport la studiul de evaluare a impactului- Acord de mediu

 

Adresa anunt solicit. Intercereal at.mecanic

 

Anunt  dec. et. incadrare APM Ialomita

 

Proiect decizie et. incadrare 27.05.2014

 

1. Arhiva anunturi Acord de mediu 2013

Anunt SC AVICOLA FOCSANI SA

 Formular solicitare pentru revizuirea AIM - SC PRO AIR CLEAN SA

2. Arhiva anunturi Acord de mediu 2012


Anunturi Avize de mediu

 

ANUNT PUBLIC

APM Ialomita si SC Bordusani Solar Energy SRL cu sediul in mun. Bucureşti, sect. 2, str. Bradesti, nr.26 titulara a planului PUZ: “Construire parc fotovoltaic  ”– P= 3,58 MWh extravilan comuna Borduşani , Tarla 140, parcele 4 şi 5,  judetul Ialomiţa,  pentru etapa I – terenul studiat insumeaza 48225  in interiorul sitului Natura 2000 in interiorul sitului ROSPA0012 Bratul Borcea,anunta publicul interesat asupra decizie etapei de incadrare :

  • nu este necesara evaluarea de mediu urmand a fi supus  planul procedurii de adoptare  fara aviz de mediu.
  • nu este necesara parcurgerea urmatoarei etape din procedura EA –etapa studiului de avaluare adecvata;

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si joi intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomita in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. Data afisarii anuntului pe site: 28.01.2014

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare strazi de interes local str. Morii, com. Jilavele, judetul Ialomita”  propus a fi amplasat in comuna Jilavele, jud. Ialomita.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, mun.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 -16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00  si la Primaria Comunei Jilavele, in zilele luni-vineri intre orele 8.00-16.00   

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.  

Data afisarii anuntului pe site: 21.05.2014

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare : nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: proiectul „Modernizare strazi de interes local str. Morii, com. Jilavele, judetul Ialomita”  propus a fi amplasat in comuna Jilavele, jud. Ialomita

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi 08.00-16.30 si vineri 08.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro. Data afisarii anuntului pe site: 27.05.2014.

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri locale - Comuna Perieti, judetul Ialomita” propus a fi amplasat in comuna Perieti, sat Perieti, str. Ialomitei, jud. Ialomita.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, mun.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 -16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00  si la Primaria Comunei Perieti, in zilele luni-vineri intre orele 8.00-16.00   

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.  

Data afisarii anuntului pe site: 26.05.2014

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare : nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: proiectul „Modernizare drumuri locale - Comuna Perieti, judetul Ialomita” propus a fi amplasat in comuna Perieti, sat Perieti, str. Ialomitei

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi 08.00-16.30 si vineri 08.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro. Data afisarii anuntului pe site: 02.06.2014.

 

 

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare strada Nicolae Balcescu si strazi adiacente comuna Movila” propus a fi amplasat in comuna Movila, strada Nicolae Balcescu si strazi adiacente, jud. Ialomita, jud. Ialomita

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, mun.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 -16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00  si la Primaria Comunei Movila, in zilele luni-vineri intre orele 8.00-16.00   

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.  

Data afisarii anuntului pe site: 21.05.2014

 

            Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare : nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Modernizare strada Nicolae Balcescu si strazi adiacente comuna Movila”propus a fi amplasat in comuna Movila, strada Nicolae Balcescu si strazi adiacente, jud. Ialomita, jud. Ialomita

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi 08.00-16.30 si vineri 08.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro. Data afisarii anuntului pe site: 27.05.2014.

 

Proiect Perieti

 

Proiect Movila

 

Proiect Jilavele

 

 Memoriu de prezentare PUZ - Construire Parc Fotovoltaic BORDUSANI SOLAR ENERGY

 

Anunt site dezb. pub. Garbovi

 

Raport de mediu ferma Silistea rev. 1

 

Anunt titular

 

1. Arhiva anunturi Avize de mediu 2013 

2. Arhiva anunturi Avize de mediu 2012


Anunturi Autorizatii de mediu

 APM IALOMITAanunta publicul interesat asupra decizie de emitere a autorizatie de mediu pentru activitatea:Cod CAEN 3511– Producere energie electrica- centrala fotovoltaica- 0, 95 MW -desfasurata in extravilanul com. Moldoveni, T 87/2 P 20/8, P20/9/2, P20/9/1, jud. Ialomita, autorizatie  solicitata de SC VISUAL ROM STUDIO SRL cu sediul in mun. Bucuresti, Sos. Iancului, nr.31, et.6, modulul A, cam. 3, sect. 2. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este de 03.02.2014. Data afisarii anuntului 14.01.2013

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de S.C. VSG 94 SRL cu sediul in  loc.Slobozia Noua, mun.Slobozia, str.Prunilor, nr.17, jud.Ialomita, pentru desfasurarea activitatii conform codului CAEN 1061 – fabricarea produselor de morarit in loc.Slobozia Noua, mun.Slobozia, str.Prunilor, nr.17, jud.Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str.M Viteazu, nr. 1, mun. Slobozia. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 04.02.2014.Data afisarii anuntului pe site: 19.12.2013.

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de SA FLORA cu sediul in com.Ciulnita, str.Matei Basarab, nr.174, jud.Ialomita, pentru desfasurarea activitatii conform codului  CAEN 0161- activitati auxiliare pentru productia vegetala in loc.Ciulnita,jud.Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str.M Viteazu, nr. 1, mun. Slobozia, jud.Ialomita.  Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 04.02.2014. Data afisarii anuntului pe site: 19.12.2013.

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de SC AGROLUCIU SRL cu sediul in mun.Slobozia, str.Cuza Voda, nr.23, jud.Ialomita, pentru desfasurarea activitatilor conform codurilor CAEN 0161 - activitati auxiliare pentru productia vegetala si 0163-activitati dupa recoltare, pe raza loc.Luciu, jud.Ialomita  Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str.M Viteazu, nr. 1, mun. Slobozia. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 04.02.2014. Data afisarii anuntului pe site: 19.12.2013.

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de SC SEMROM MUNTENIA SA SUCURSALA COMPLEX AGROSEM SLOBOZIA cu sediul in mun.Slobozia, sos.Amara, nr.2, jud.Ialomita, pentru desfasurarea activitatilor conform codurilor CAEN 0164 - pregatirea semintelor, 4675 -comert cu ridicata al produselor chimice si 5210-depozitari in mun.Fetesti, str.Vulturului, nr.1, jud.Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str.M Viteazu, nr. 1, mun. Slobozia. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 04.02.2014. Data afisarii anuntului pe site: 19.12.2013.

APM IALOMITA  anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatie de mediu  pentru desfasurarea activitatii conform -cod CAEN-0161 -  activitati auxiliare pentru productia vegetala, cod CAEN 0111 Cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase la sediul secundar (punct de lucru) din com. Scanteia, sat Scanteia, Baza receptie Scanteia, jud. Ialomita,  autorizatie solicitata deSC NET FARMING SRLcu sediul in Voluntari, bdul Pipera, nr. 1B, Cladirea de birouri Cubic Center, et. 6, jud. ilfov.Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 04.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 19.12.2013

APM IALOMITA  anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatie de mediu  pentru desfasurarea activitatii conform -cod CAEN-0161 -  activitati auxiliare pentru productia vegetala, cod CAEN 0111 Cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase la punct de lucru din loc. Bordusani, jud. Ialomita,  autorizatie solicitata de I.I. AGROYAT IATAN CONSTANTIN cu sediul in loc. Fetesti, str. Calarasi, bl. 44, sc. C, et. 3, ap. 11, jud. Ialomita.Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 04.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 19.12.2013

APM IALOMITA  anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatie de mediu  pentru desfasurarea activitatii conform -cod CAEN 1091 fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma in com. Gura Ialomitei, sat Luciu, judetul Ialomita,  autorizatie solicitata de BIBIC VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATAcu sediul in Com. Gura Ialomitei, sat Luciu, judetul Ialomita.Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 04.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 19.12.2013

APM IALOMITA  anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatie de mediu  pentru desfasurarea activitatii conform -cod CAEN2352 fabricarea varului si a ipsosului la sediul secundar din sat Cosereni, comuna Cosereni, str. Eroilor, nr. 8, judetul Ialomita,  autorizatie solicitata de SC MONSTERA SRLcu sediul in Com. Cosereni, judetul Ialomita.Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 04.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 19.12.2013

APM IALOMITA  anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatie de mediu  pentru desfasurarea activitatii conform -cod CAEN 4675-Comert cu ridicata al produselor chimice (produse de protectia plantelor,  ingrasaminte chimice) ; cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri   (produse de protectia plantelor,  ingrasaminte chimice)    in mun. Slobozia, str. General Magheru, nr. 73, jud. Ialomita,  autorizatie solicitata de SC BARYAN COM SRL  cu sediul in mun. Slobozia, str. General Magheru, nr. 73, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 04.02.2013. Data afisarii anuntului pe site 19.12.2013

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata deSC ARICOM OIL SRL cu sediul in com.Dragoesti, sat Chiroiu-Pamanteni, str.Primaverii, nr.40, jud.Ialomita, pentru desfasurarea activitatii conform codCAEN 4730 -comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate, in sat Rosiori, com.Rosiori, tarlaua 500, parcela 1, jud.Ialomita. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 07.02.2014. Data afisarii anuntului pe site: 20.01.2014.

APM IALOMITA  anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatie de mediu  pentru desfasurarea activitatii conform -cod CAEN-0161 -  activitati auxiliare pentru productia vegetalain com. Vladeni, jud. Ialomita,  autorizatie solicitata de PFA COMAN ALEXANDRU ADRIAN cu sediul in com. Vladeni, str. Baraganului, nr. 856 bis, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 21.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 13.01.2014

APM IALOMITA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatie de mediu pentru desfasurarea activitatii conform -cod CAEN– 4941 Transport rutier de marfuri periculoase(butelii aragaz GPL), cod CAEN 5210 Depozitari(butelii aragaz GPL) la punctul de lucru din in loc.Fetesti,str. Calarasi, nr. 507, judetul Ialomita, autorizatie solicitata de SC SPM GAZ SRLcu sediul in loc.Fetesti, str. Calarasi, nr.507, jud. Ialomita Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 21.02.2014. Data afisarii anuntului pe site 13.01.2014

APM IALOMITA anunta publicul interesat asupra decizie de emitere a autorizatie de mediu pentru activitatea:Cod CAEN1101– Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice- 28 000 l-desfasurata in mun. Urziceni, str. Industiilor, nr. 21, jud. Ialomita, autorizatie  solicitata de SC ALCOPROD SERVICE SA cu sediul in mun. Urziceni, str. Industiilor, nr. 21, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este de 24.02.2014. Data afisarii anuntului 14.01.2013

APM IALOMITA anunta publicul interesat asupra decizie de emitere a autorizatie de mediu pentru activitatea:Cod CAEN 2430– fabricare lacuri si vopsele; Cod CAEN 4675 –comert cu ridicata al produselor chimice,Cod CAEN 5210 –depozitari produse chimice, Cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de marfuri periculoase desfasurata in mun. Slobozia, str.Garii Noi, nr.7, jud. Ialomita, autorizatie  solicitata de SC MARCHIM PROD SRL cu sediul in mun. Slobozia, str.Garii Noi, nr.7, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este de 07.03.2014. Data afisarii anuntului 27.01.2014

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de CONSILIUL LOCAL COSAMBESTI cu sediul in loc.Cosambesti, jud.Ialomita., pentru desfasurarea activitatilor conform COD CAEN 3600 -Captarea, tratarea si distributia apei in com Cosambesti cu satele Cosambesti si Gimbasani si com.Marculesti cu satul Marculesti, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str.Mihai Viteazu, nr.1, mun.Slobozia. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 14.03.2014. Data afisarii anuntului pe site: 03.02.2014

 APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de IVAN IVAN ALEXANDRU I.I.cu sediul in sat Moldoveni, jud. Ialomita, pentru desfasurarea activitatilor conform cod CAEN 0161 - activitati auxiliare pentru productia vegetala; cod CAEN 0111 – cultivarea cerealelor in sat Moldoveni, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str.Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 14.03.2014. Data afisarii anuntului pe site: 03.02.2014

APM IALOMITAanunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatea:Cod CAEN 1051– fabricarea produselor lactate si a branzeturilor, in loc. Cazanesti, str. Baza Magazie Siloz, jud. Ialomita, autorizatiesolicitata de SC TENK DISTRIBUTION SRLcu sediul inloc.Cazanesti, str. Florilor, nr.22, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este de 14.03.2014. Data afisarii anuntului 24.02.2014

APM IALOMITA anunta publicul interesat asupra decizie de emitere a autorizatie de mediu pentru activitatea: Cod CAEN 3811 – colecatere deseuri nepericuloase din activitatea medicala, Cod CAEN 3812-colectarea deseurilor periculoase – din activitatea medicala, Cod CAEN 4941- transport rutier de marfuri – deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala- de la unitatile generatoare – spitale, cabinete medicale umane si veterinare, in vederea eliminarii prin incinerare la incineratorul apartinand SC PRO AIR CLEAN SA cu sediul în sat Stejaru, com. Perieţi, Tarla 180/6, Parcela 21, jud. Ialomiţa, autorizatiesolicitata de SC PRO AIR CLEAN SA cu sediul în sat Stejaru, com. Perieţi, Tarla 180/6, Parcela 21, jud. Ialomiţa. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este de 21.03.2014. Data afisarii anuntului 10.02.2014

APM IALOMITA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatie de mediu pentru desfasurarea activitatii conform -cod cod CAEN-0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetalacu punctul de lucru incom. Salcioara, sat Rasi, jud. Ialomita autorizatie solicitata de ILIE VASILE INTRERINDERE INDIVIDUALA cu sediul in com. Salcioara, sat Rasi, jud. Ialomita.Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 21.03.2014. Data afisarii anuntului pe site 03.03.2014

APM IALOMITA anunta publicul interesat asupra decizie de emitere a autorizatie de mediu pentru activitatea:Cod CAEN – 0161 – Activitati auxiliare pentru productia vegetala, Cod CAEN 0164- pregatirea semintelor - Complex agro – industrial conditionarea semintelor desfasurata in com. Sinesti, DN 2/E60 Bucuresti, km.36+200, jud. Ialomita, autorizatie  solicitata de SC MONSANTO ROMANIA SRL cu sediul in Voluntari, sos.Bucuresti Nord, nr. 10, cladirea de birouri O21, et. 5 jud. Ilfov. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este de 26.03.2014. Data afisarii anuntului 13.02.2014

 APM IALOMITA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatie de mediu pentru desfasurarea activitatii conform: -cod CAEN 3831 - demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recupararea materialelor; -cod CAEN 3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate; -cod CAEN 4677– comert cu ridicata al deseurilor si resturilorin loc. Gheorghe Doja (amplasament fost CAP), jud.Ialomita, autorizatie solicitata de SC CLEMY EUROMETAL SRL cu sediul in loc. Gheorghe Doja, jud.Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 28.03.2014. Data afisarii anuntului pe site 17.12.2014

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de SC OMV PETROM SA ASSET IX MOLDOVA SUD cu sediul in loc.Buzau, str.Transilvaniei, nr.1, jud. Buzau, pentru desfasurarea activitatilor conform cod CAEN 0610- extractia petrolului brut; cod CAEN 0620- extractia gazelor naturale; cod CAEN 0910 – activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale; cod CAEN 3530- furnizare de abur si aer conditionat; cod CAEN 4950 – transporturi prin conducte; cod CAEN 5210 – depozitari in sat Valea Macrisului, incinta Statie colectare, separare si distributia titeiului si gazelor Grindu (Depozit 5), jud.Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str.Mihai Viteazu, nr. 1, mun. Slobozia. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 28.03.2014. Data afisarii anuntului pe site: 17.02.2014

 APM IALOMITA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu  pentru desfasurarea activitatii conform cod CAEN 0161 activitati auxiliare productiei vegetale, cod CAEN 0163 activitati dupa recoltare, cod CAEN 0164 pregatirea semintelor, cod CAEN 4675 comert cu ridicata al produselor chimice, cod CAEN 5210 depozitari,situat in loc.Colelia, jud. Ialomita; autorizatie solicitata de SC NIMEX SRL cu sediul in loc. Slobozia, str.M.Basarab, bl.MB 10, et.4, ap.16, jud.Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este de 28.03.2014.Data afisarii anuntului 17.02.2014.

APM IALOMITA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru desfasurarea activitatilor conform cod CAEN 0610-extractia petrolului brut, cod CAEN 0620-extractia gazelor naturale, cod CAEN 4950-transporturi prin conducte, cod CAEN 0910-activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut, ce se desfasoara in loc.Grindu,Parc 28 Bragareasa, jud. Ialomita; autorizatie solicitata de SC OMV PETROM SA – ASSET IX MOLDOVA SUD mun.Buzau , str.Transilvaniei, nr.1, jud.Buzau. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este de 28.03.2014. Data afisarii anuntului 17.02.2014.

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata deSC VIRGILIUS PROD COM SRLcu sediul inmun.Slobozia, sos.Brailei, nr.17, jud.Ialomiţa, pentru desfasurarea activitatii conform cod CAEN 9601 – spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana in mun.Slobozia, sos.Brailei, nr.17 jud.Ialomita. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 28.03.2014. Data afisarii anuntului pe site: 10.03.2014.

 APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata deSC URBAN SA cu sediul in mun.Slobozia, str.Vasile Alecsandri, nr.14, jud.Ialomiţa, pentru desfasurarea activitatilor conform cod CAEN 3600 - captarea, tratarea si distribuţia apei şi cod CAEN 3700 - colectarea si epurarea apelor uzate pe raza com.Dragalina, jud.Calarasi si mun.Slobozia, jud.Ialomita. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 31.03.2014. Data afisarii anuntului pe site: 18.02.2014.

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de SC COMANA SRLcu sediul in sat Cosereni , jud. Ialomita, pentru desfasurarea activitatilor conform cod CAEN 0161 - activitati auxiliare pentru productia vegetala; cod CAEN 0164 – pregatirea semintelor si cod CAEN 5210 – depozitari in sat Cosereni, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str.Mihai Viteazu, nr. 1, mun. Slobozia. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 11.04.2014 . Data afisarii anuntului pe site: 03.03.2014

 APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata deSC AGFD TANDAREI SRLcu sediul inloc. Tandarei, str.Aleea Teilor, nr.2, jud.Ialomiţa, pentru desfasurarea activitatii conform cod CAEN 3700 - colectarea si epurarea apelor uzate in orasul Tandarei, sos.Bucuresti-Constanta, partea de N-V a orasului,jud.Ialomita.Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 18.04.2014. Data afisarii anuntului pe site: 10.03.2014.

 APM IALOMITAanunta publicul interesat asupra decizie de emitere a autorizatie de mediu pentru activitatea:Cod CAEN Rev.2 0220 Exploatarea forestieră la unitati de productiesi unitatile amenajistice UP/ua de pe raza Ocolului Silvic Slobozia si raza Ocolului Silvic Fetesti, jud. Ialomita -vanzare masa lemnoasa pe picior – contract de vanzare cumparare masa lemnoasa pe picior – an productie 2014

  •  Partida -794Gisca (Specia Ple) si Partida 837 Gisca (Specia Pla) in UP 8 -in interiorul retelei N 2000ROSCI 0022 Canaralele Dunarii si  ROSPA0017 Canaralele de la Harsova
  • Partida 893 Neacsu (Specia Ple) in UP7-in interiorul retelei N 2000 inROSCI 0290 Coridorul Ialomitei si ROSPA0017 Canaralele de la Harsova
  • Partida 895 Neacsu (Specia Pla) in UP7-in interiorul retelei N 2000  inROSPA0017 Canaralele de la Harsova
  • Partida 898 Neacsu (Specia Sa) in UP7-in interiorul retelei N 2000  in ROSPA0005 balta Mica a Brailei
  • Partida 1061 Balaban (Specia Ple) in UP7 -in interiorul retelei N 2000  in ROSCI 0022 Canaralele Dunarii si ROSPA0002 Allah Bair Capidava
  • Partida 1155 Ghindaresti (Specia Ple) in UP6 -in interiorul retelei N 2000  in ROSCI 0022 Canaralele Dunarii

autorizatie solicitata de SC RAPID INTERMED SRLcu sediul incom Saveni, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, mun. Slobozia. Data pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este de 02.05.2014. Data afisarii anuntului 24.03.2014

 APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de SC RAJA SA cu sediul social in mun.Constanta, str. Calarasi, nr. 22-24, jud.Constanta, pentru desfasurarea activitatilor conform cod CAEN 3600 - captarea, tratarea si distribuţia apei şi cod CAEN 3700 - colectarea si epurarea apelor uzate in mun.Fetesti, jud.Ialomita. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 20.05.2014. Data afisarii anuntului pe site: 07.04.2014.

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de SC Q SRL cu sediul in loc.Iasi , stradela Sf.Andrei ,nr.13, jud.Iasi, pentru desfasurarea activitatilor conform CAEN 3511 –Productia de energie electrica in loc.Tandarei ,str.Digului FN, biserica Sf.Ierarh Spiridon, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str.Mihai Viteazu, nr. 1, mun. Slobozia. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 20.05.2014. Data afisarii anuntului pe site: 07.04.2014

APM Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu solicitata de SC SPEEDY GAZ SRL cu sediul in Tandarei, str.Bucuresti, bl. 409, sc.8, et.3, ap.11, jud.Ialomita, pentru desfasurarea activitatilor conform cod CAEN 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi , lichizi si gazosi si al produselor derivate si cod CAEN 4730 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate in Gura Ialomitei, T85, Parcela 417, jud. Ialomita. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Ialomita, str.Mihai Viteazu, nr. 1, mun. Slobozia. Data limita pana la care se primesc contestatii justificate ale publicului este 20.05.2014. Data afisarii anuntului pe site: 07.04.2014

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.SC CONPET SA reprezentata de SC PETROSTAR SAanunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul INLOCUIRE CONDUCTA TITEI IMPORT CALARETI – PLOIESTI, DIAMETRUL 12 SI ¾ TOLI F1 PE 5 TRONSOANE, IN LUNGIME DE 4115 M SI DIAMETRUL 12 SI ¾ TOLI F2 PE 5 TRONSOANE, IN LUNGIME TOTALA DE 3800 M, IN TOTAL DE 7915 M – FIR 2 TRONSON T1 = 337 M”-propus a fi amplasat in loc.Fierbinti Targ, jud.Ialomita. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00 si la sediul Primariei Fierbinti Targ, in zilele de luni-vineri, in orele de lucru Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

 

Decizie APM IL. de emitere a autorizatiei de mediu

Anunt SC FERMA SILISTEA SRL

Anunt SC COREXIM SRL

Anunt SC AGROFAM COM SRL

Anunt I.I. NAE FLORIN

Anunt DRAGOMIR V. CONSTANTIN

Anunt ZECA

Anunt TUDOR IONELIA

Anunt TOMA

Anunt SYM AGRO

Anunt STURZOIU

Anunt SOUFLET

Anunt SONTEC

Anunt SM SPINU

Anunt REDOXIM

Anunt OMHAMBRA

Anunt OANCEA

Anunt O&D

Anunt NICK TOURING

Anunt NEICU

Anunt MILEA

Anunt JILAVELE PISCICOLA

Anunt INTERBUSIMEX

Anunt IF AGAPIE

Anunt GIURGEA

Anunt GHEPY

Anunt FILIP STOICA

Anunt COMAN

Anunt CLAUDAN

Anunt AUTO SYL

Anunt ALDEA VIRGIL

Anunt AGROMAS

Anunt AGROCHEM

Anunt AGRO DAN INTER

Anunt AGRIBAR

Anunt internet autorizatii

1. Arhiva anunturi Autorizatii de mediu 2014

2. Arhiva anunturi Autorizatii de mediu 2013

3. Arhiva anunturi Autorizatii de mediu 2012

4. Decizie Romagra 


Convocare CSC - CAT


Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

„Pentru a vizualiza documentele postate până la data de 27.10.2014 in secţiunea Reglementări clic AICI"

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii are ca atribuţii aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare, referitoare la autorizarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător.

În acest scop:

- primeşte şi analizează documentaţiile ce însoţesc cererile de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu ;

- elaborează avizele, acordurile şi autorizaţiile care sunt de competenţa agenţiilor pentru protecţia mediului şi le înaintează conducerii agenţiei pentru semnare ;

- stabileşte programele de conformare împreună şi de comun acord cu solicitantul, cu respectarea dispoziţiilor legale şi urmăreşte modul lor de îndeplinire ;

- îndeplineşte procedurile legale cu privire la asumarea obligaţiilor de mediu în procesul de privatizare, al schimbării proprietarilor şi al încetării activităţii obiectivelor cu impact asupra mediului şi sănătăţii umane

- conduce procedura de autorizare şi emite acordul/autorizaţia/avizul de mediu pentru proiecte, activităţi, planuri şi programe care sunt în competenţa lor de reglementare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

- participă la procedura de emitere a acordurilor de mediu pentru proiecte de investiţii noi sau de modificare a celor existente aferente activităţilor economico-sociale cu impact semnificativ asupra mediului si la procedura de emitere a avizelor pentru anumite planuri si programe , aflate în competenţa autorităţii centrale de protecţie a mediului
- verifică conformarea agenţilor economici la prevederile Autorizaţiei de mediu, în cadrul procedurii de vizare anuală a acesteia şi ori de cîte ori este necesar.