Back

Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare titular COMUNA RADULESTI

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare : nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Asfaltare drum comunal DC 78 Comuna Radulesti, jud.ialomita, propus a fi amplasat in com.Radulesti, sat.Brazii, DC78, jud.Ialomita, titular COMUNA RADULESTI.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, jud.Ialomita, in zilele de luni-joi 08.00-16.30,vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 11.07.2018. Data afisarii anuntului pe site:04.07.2018.