Back

Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare titular OMV PETROM SA

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul „demolare rezervor R6- statie de colectare, separare si distributie a titeiului si gazelor Grindu (Parc 5- Depozit Grindu”, propus a fi amplasat in incinta depozit 5 Grindu titular OMV PETROM SA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 17.05.2018.

Data afisarii anuntului pe site 09.05.2018